Login

Anbi gegevens

09-05-2019

Te publiceren gegevens binnen kader ANBI transparantie.

Uitgave 09-05-2019


A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 813592082
Website adres: www.serve-travel.nl
E-mail: wilma@serve-travel.nl
Adres: De Parkelaar 21
Postcode: 7339 JC
Plaats: UGCHELEN

De Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is een stichting die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De stichting DJW is ingeschreven in het handelsregister (nr. 32079885) bij de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen. Het bestuur benoemd zijn eigen leden met algemene stemmen. Het bestuur kiest zelf uit eigen leden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De doelstelling van de Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is als volgt in de statuten verwoord:

  • 1. Het bieden van mogelijkheden aan jongeren uit vooral de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland om zich wereldwijd in te zetten in dienst van die kerken door middel van het verlenen van hulp en ondersteuning aan medechristenen. Christelijke bewogenheid en -gemeenschap zijn hierbij sleutelwoorden. Het stimuleren van jongeren om met de door hen opgedane ervaringen de eigen gemeenten te dienen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/

Het beleidsplan van de Stichting DJW kunt u vinden via deze link:
http://djw-cgk.nl/beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen eventueel worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De stichting beijverd zich in het organiseren van reizen voor jongeren uit vooral de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland naar projecten in met name het buitenland waar deze kerken een band mee hebben. De jongeren kunnen de mensen daar gedurende enige weken helpen bij het uitvoeren van een klus. Tegelijk verblijven ze bij lokale gastgezinnen en worden daarmee ook gelijk ondergedompeld in hun cultuur.

G. Voorgenomen bestedingen.

Bij deelname betalen deelnemers een bijdrage (inschrijfgeld) aan de stichting. Uit deze bijdragen worden de onkosten van de stichting gefinancierd. De overige kosten voor de deelnemers worden op basis van werkelijk gemaakte kosten aan de deelnemers doorberekend.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De gegevens zijn gecontroleerd door een externe kascontrolecommissie die haar bevindingen heeft gerapporteerd aan het bestuur van de Stichting. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar, doordat inmiddels een coördinator is aangesteld die een vergoeding voor de uren ontvangt. Tevens wordt de werkwijze gewijzigd waardoor de deelnemers meer bijdragen aan de kosten die DJW gaat maken.

Begroting 2018 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
Baten
Reisverzekeringen € 388,50 € 633,90 € 69,30
Reis- en verblijfkosten € 6.300,00
Aandeel reisleider € 2.800,00
Giften algemeen € 1.157,55 € 150,00
Bijdragen deelnemers € 495,00 € 300,00 € 125,00
Rente spaarrekeningen € 12,50 € 2,71 € 16,17
totaal baten (a) € 9.996,00 € 2.094,16 € 360,47
 
Lasten
Reisverzekeringen € 388,50 € 602,38
Reis- en verblijfkosten € 6.300,00
Aandeel reisleider € 2.000,00
Promotiemateriaal deelnemers € 315,00
Coördinator € 1.735,76
Kosten website € 200,00 € 250,00
PR en porto € 200,00 € 403,22
Voorziening naheffing 2018 € 350,00
Kosten bank € 144,00 € 126,00 € 124,80
Onkosten DJW € 200,00 € 325,60 € 176,62
totaal lasten (b) € 9.747,50 € 3.542,96 € 551,42
 
resultaat (totaal a-b) € 248,50 €1.448,80- €190,95-

Toelichting

Onder onkosten DJW zijn opgenomen alle kosten die nodig zijn om genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren.

Blog

MeerTravels
Weer veilig thuis!
2019-05-04 19:14

We zijn er weer!

Om 16:05 Nederlandse tijd zijn we weer veilig geland op Nederlandse bodem. Om half 7 zaten we al aan het ontbijt zodat we om 7 uur konden vertrekken. De vier uur in de auto verliepen vlekkeloos en op de luchthaven konden w...

MeerTravels
Een laatste dagje knallen
2019-05-03 18:32

Hallo mensen thuis,

Over een nachtje komen we alweer jullie kant op. We hebben het hier onwijs naar ons zin, maar het is ook wel weer lekker om thuis in ons eigen bedje te slapen.

Onze laatste klusdag zijn we weer lekker bezig gewe...

MeerTravels
Extra laagje erop
2019-05-03 04:46

Hoi iedereen,

Ook op klusdag drie zijn we er weer hard tegenaan gegaan. Doordat we wat gereedschap daar hadden gelaten en nog even langs de bouwmarkt gingen, konden we direct beginnen met het werk. Het weer was goed, maar er zat wel een en...

MeerTravels
Ingegipst
2019-05-01 18:15

Hallo allemaal!

Op dag twee van ons bouwproject zijn we weer goed aan de slag gegaan. Omdat het weerbericht zei dat het zou gaan regenen, zijn we vooral binnen bezig geweest. Daar hebben we de wanden en het plafond van gipsplaten voorzien....

MeerTravels
Eerste werkdag
2019-04-30 18:42

Hoi iedereen!

Vandaag is het echte werk begonnen. Na een snel ontbijtje zodra iedereen terug was van de gastgezinnne, zijn we iets na achten vertrokken richting de boomgaard voor ons bouwprojectje. Met een kleine vertraging door een vastzi...

MeerTravels
Dineren in de regen
2019-04-29 18:47

Hoi allemaal,

Na een drukke dag zitten we hier weer op de bank om even uit te rusten van het harde werk! Grapje! Ook hier vieren ze een tweede Paasdag en dus mocht er van onze gastheren en -vrouwen niet gewerkt worden. In plaats daarvan we...

MeerTravels
Khristos voskrese!
2019-04-28 20:13

Христос воскрес! (Spreek uit: Christoes waskries)

Het verwachte antwoord hierop is "Воистину воскресе!" (Spreek uit: Wollestenne waskresse). Dit is de groet waarmee mensen hier op Pasen elkaar begroeten. Het betekent: "Christus is opgestaa...

Bethanie 2019
Op weg naar Frankrijk
2019-04-28 16:00

Bonjour

Wij zijn Bart, Allie Gerian & Gerhard.

Wij zijn zaterdag op koningsdag al vroeg vertrokken naar Béthanie, dichtbij Anduze.

Na een voorspoedige reis van 13 uur werden wij hartelijk ontvangen door Pierre Un...

MeerTravels
Veilig geland!
2019-04-27 19:24

Hallo thuisfront!

Wij zijn veilig op plaats van bestemming aangekomen, maar het was wel een heel avontuur. De stemming zat er vanochtend al goed in en al grappen makend stapten we het vliegtuig in. De vlucht is voorbij gevlogen :) en we we...

MeerTravels
Vroeg op de luchthaven
2019-04-27 05:48

Goeiemorgen!

Terwijl de meeste mensen nog lekker in hun bedje liggen, hebben wij al ingecheckt en zitten gezellig te wachten bij de gate. Het weer hier is niet geweldig, maar als het goed is gaan we het mooie weer tegemoet. De stemming zit...

MeerTravels
Nog één nachtje slapen
2019-04-26 13:12

Hoi allemaal,

Bijna is het zover. Dan gaat ons grote avontuur beginnen. Nog één nachtje in ons eigen bedje en dan op naar Oekraïne! Onze whatsapp groep begint al vol te raken met berichtjes over ingepakte koffers, spulle...

Bethanie 2019
Laatste dag
2019-04-26 07:06

De hele week zijn we 's morgenvroeg na het ontbijt begonnen met een bijbelstudie en kringgebed. Vanmorgen mochten we lezen uit Col. 4:2

Blijf altijd bidden verslap daarin niet en toon de Here uw dankbaarheid.

Wij zijn God dankbaar...